Eğitim Dokümanları


1-) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Eğitimi - 10 Ocak 2019
Eğitim Sunumu
Ön Test ve Cevap Anahtarı
Son Test ve Cevap Anahtarı


2-) Personel Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS) Eğitimi - 31 Ocak 2019
Eğitim Sunumu
Ön Test ve Son Test Soru - Cevap Anahtarı


3-) Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) Eğitimi - 21 Şubat 2019
Eğitim Sunumu
Ön Test ve Son Test Soru- Cevap Anahtarı


4-) Hizmet Takip Programı (HİTAP) Eğitimi - 14 Mart 2019
Eğitim Sunumu
Ön Test ve Cevap Anahtarı
Son Test ve Cevap Anahtarı


5-) Veri Güvenliği Eğitimi - 28 Mart 2019
Eğitim Sunumu
Ön Test ve Son Test Soru - Cevap Anahtarı


6-) Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Eğitimi - 11 Nisan 2019
Eğitim Sunumu
Ön Test ve Cevap Anahtarı
Son Test ve Cevap Anahtarı


7-) Harcama Yönetim Sistemi (HYS) Eğitimi - 02 Mayıs 2019
Eğitim Sunumu
Ön Test ve Cevap Anahtarı
Son Test ve Cevap Anahtarı


​​

1-) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 03 Ocak 2018
Eğitim Sunumu
Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

2-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar- 24 Ocak 2018
Eğitim Sunumu
Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

3-) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu - 07 Şubat 2018
Eğitim Sunumu
Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

4-) İç Kontrol Sistemi ve Kamuda İç Kontrol Standartları - 21 Şubat 2018
Eğitim Sunumu
Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

5-) Resmi Yazışma Kuralları - 07 Mart 2018
Eğitim Sunumu-1
Eğitim Sunumu-2
Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

6-) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu - 21 Mart 2018
Eğitim Sunumu
Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

7-) Dosya Muhteviyatı ve Arşivcilik Eğitimi - 11 Nisan 2018
Eğitim Sunumu
Ön TestSon Test ve Cevap Anahtarı

8-) İş Yaşamında Beden Dili Kullanımı ve Etkili iletişim Eğitimi - 18 Nisan 2018
Eğitim Sunumu
Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

9-) İş Stresi ve Öfke Yönetimi - 09 Mayıs 2018
Eğitim Sunumu

10-) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 03 Ocak 2018
Eğitim Sunumu
Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

11-) Sekreterlik Hizmetleri ve Büro Yönetimi - 12 Eylül 2018
Eğitim Sunumu
Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı


12-) Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim - 19 Eylül 2018
Eğitim Sunumu

Eğitim Sunumu
Ön Test ve Cevap Anahtarı

Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

13-) Ayniyat ve Taşınır İşlemleri Eğitimi ve Uygulamada Doğan Sorunlar - 03 Ekim 2018
Eğitim Sunumu

Ön Test ve Cevap Anahtarı

Son Test ve Cevap Anahtarı


14-) Takım ve Ekip Çalışması Eğitimi - 17 Ekim 2018
Eğitim Sunumu
Ön Test ve Cevap Anahtarı

   Son Test ve Cevap Anahtarı


15-) İlk Yardım Eğitimi - 07 Kasım 2018
Eğitim Sunumu
Ön Test ve Cevap Anahtarı

   Son Test ve Cevap Anahtarı
1-) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu - 11 Ocak 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

2-) Resmi Yazışma Kuralları Usul ve Esaslar ile Kodların Kullanılması - 25 Ocak 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

3-) İş Stresi ve Öfke Yönetimi - 08 Şubat 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

4-) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 22 Şubat 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı

5-) Liderlik ve Etkin Yönetim - 07 Mart 2017

Eğitim Sunumu 

Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı 

6-) Zaman Yönetimi - 22 Mart 2017

Eğitim Sunumu 

Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı 

7-) Kamu İç Kontrol Standartları - 12 Nisan 2017

Eğitim Sunumu 

Ön Test – Son Test ve Cevap Anahtarı 

8-) İlk Yardım - 26 Nisan 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test  - Son Test ve Cevap Anahtarı

9-) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - 9 Mayıs 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test - Son Test ve Cevap Anahtarı


10-) Etik Kurallar - 31 Mayıs 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test - Son Test ve Cevap Anahtarı

11-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu - 13 Eylül 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test - Son Test ve Cevap Anahtarı

12-) Sivil Savunma ve Acil Eylem Planı - 27 Eylül 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test - Son Test ve Cevap Anahtarı

13-) İletişim Teknikleri - 11 Ekim 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test - Son Test ve Cevap Anahtarı

14-) Taşeron İşçi Hakları - 25 Ekim 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test - Son Test ve Cevap Anahtarı

15-) Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim - 8 Kasım 2017

Eğitim Sunumu

Ön Test - Son Test ve Cevap Anahtarı