2015 Yılı Hizmetiçi Eğitimleri

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI KAPSAMI DIŞI YAPILAN EĞİTİMLER

Etkili konuşma ve Sunum Teknikleri – 04 Mayıs 2015

Liderlik Anlayışıyla Kurum Kültürü Geliştirme – 08 Mayıs 2015

Kamuda Etik Kültürü – 25 Mayıs 2016

Erişebilirlik Bina Sorumluları ve Yedek Üyeleri Eğitimi – 25 Kasım 2015