2019 Yılı Hizmet İçi Eğitimleri

2019 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN EĞİTİMLER
1-) Temel Bilgisayar Eğitimi
2-) İleri Bilgisayar Teknikleri Eğitimi
3-) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Eğitimi - 10 Ocak 2019
4-) Personel Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS) Eğitimi - 31 Ocak 2019
5-) Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) Eğitimi - 21 Şubat 2019
6-) Hizmet Takip Sistemi (HİTAP) Eğitimi - 14 Mart 2019
7-) Veri Güvenliği Eğitimi - 28 Mart 2019 
8-) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Eğitimi - 11 Nisan 2019
9-) Harcama Yönetim Sistemi (HYS) Eğitimi - 02 Mayıs 2019
10-) Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi (TKYS) Eğitimi - 12 Eylül 2019
11-) İç Kontrol Sistemi ve Kamuda İç Kontrol Standartları Eğitimi - 24 Ekim 2019
12-) Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi - 07 Kasım  2019
13-) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - 28 Kasım 2019
14-) Etik Kurallar Eğitimi - 12 Aralık 2019