2018 Yılı Hizmet İçi Eğitimleri

2018 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN EĞİTİMLER
1-) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 03 Ocak 2018
​2-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar - 24 Ocak 2018
3-) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu - 07 Şubat 2018​
4-) İç Kontrol Sistemi ve Kamuda İç Kontrol Standartları Eğitimi - 21 Şubat 2018
5-) Resmi Yazışma Kuralları - 07 Mart 2018
6-) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu - 21 Mart 2018
7-) Dosya Muhteviyatı ve Arşivcilik Eğitimi - 11 Nisan 2018
8-) İş Yaşamında Beden Dili Kullanımı ve Etkili İletişim Eğitimi - 18 Nisan 2018
9-) İş Stresi ve Öfke Yönetimi - 09 Mayıs 2018
10-) Etik Kurallar - 23 Mayıs 2018
11-) Sekreterlik Hizmetleri ve Büro Yönetimi - 12 Eylül 2018

12-) Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim - 19 Eylül 2018
13-) Ayniyat ve Taşınır İşlemleri Eğitimi ve Uygulamada Doğan Sorunlar - 03 Ekim 2018
14-) Takım ve Ekip Çalışması Eğitimi - 17 Ekim 2018
15-) İlk Yardım Eğitimi - 07 Kasım 2018